Tìm Kiếm

Sẵn trong kho

Nút kéo khẩn cấp địa gắn chìm Hochiki

  • Giao hàng miễn phí
  • Đổi trả miễn phí trong 30 ngày (*)

So Sánh
SKU:A046

Nút kéo khẩn cấp địa gắn chìm Hochiki

Nút nhấn DCP-AMS là nút nhấn 1-thao tác sử dụng lục giác để khôi phục trạng thái thuộc dòng nút nhấn địa chỉ DCP-AMS.
Nút nhấn khẩn DCP-AMS của Hochiki cung cấp giải pháp báo cháy nhanh và tin cậy, do con người trực tiếp tác động trong trường hợp có cháy xảy ra.
Nút nhấn khẩn DCP-AMS có hai dạng là 1-thao tác và 2-thao tác. Để khôi phục trạng thái nút. nhấn trở về ban đầu, ta cũng có 2 lựa chọn hoặc sử dụng chìa khóa hoặc sử dụng lục giác.

Nút nhấn tích hợp địa chỉ.
Được cấu tạo bằng sắt.
Có hai dạng là 1-thao tác và 2-thao tác.
Cực kỳ dễ sử dụng.
Có đèn LED hai màu báo trạng thái chờ và trạng thái báo động.
Địa chỉ được nhớ trong EEPROM.
Có thể khôi phục trạng thái nút nhấn qua hai hình thức chìa khóa hay bằng lục giác.
Đầu đấu dây cho phép dây tối đa là 14AWG.
Có hộp để gắn nổi (Mã hộp gắn nổi là HPS-BB).

The DCP-AMS push button is a 1-action push button that uses a hexagon to restore the state of the DCP-AMS series of addressable pushbuttons.
Hochiki’s DCP-AMS emergency button provides a fast and reliable fire alarm solution, directly operated by humans in the event of a fire.
DCP-AMS emergency push button has two forms, 1-action and 2-action. To restore the button state. press return to the original, we also have 2 options either use the key or use the hexagon.
Push button integrated address.
Constructed of iron.
There are two types of 1-action and 2-action.
Extremely easy to use.
There are two-color LEDs for standby and alarm status.
The address is stored in EEPROM.
The button state can be restored via two key forms or by hexagons.
The terminal allows for a maximum of 14AWG wiring.
Floating box is available (Floating box code is HPS-BB).

Trọng lượng 10 kg
Kích thước 10 × 10 × 10 cm

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Viết nhận xét

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to Top
Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng của bạn
0855334336